Актуальні питання інноваційного розвитку освіти, науки, виробництва

Aktual pyt innov

В монографії викладені результати досліджень, що стосуються актуальних питань інноваційного розвитку освіти, науки, виробництва. Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, наукових співробітників та фахівців, які займаються питаннями інноваційного розвитку.

© Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2010

Наші клієнти

123469
5781011knuba