Актуальні питання інноваційної спрямованості освіти, науки, виробництва

akyual pyt innov

Актуальні питання інноваційної спрямованості освіти, науки, виробництва: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. До збірника увійшли матеріали доповідей учасників конференції, що присвячені актуальним питанням інноваційної спрямованості освіти, науки, виробництва.

Наші клієнти

123469
5781011knuba