Англійська мова для самостійної роботи студентів

angl mova samost

Навчальний посібник спрямований на забезпечення ефективної самостійної роботи студентів І - II курсів ОКР «Бакалавр», напрям підготовки «Менеджмент».

В посібнику актуалізується професійне спрямування, міжкультурні аспекти ділової комунікації, міжпредметні зв'язки. Мета посібника – засвоєння фахової лексики, розвиток комунікативних навичок з фаху, навичок читання та перекладу.

© О.О. Зеліковська, 2010

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba