Апарати керування і захисту

aparat keruv zaxust

В навчальному посібнику подано матеріал, що відповідає навчальній програмі для підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.030901 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі». В доступній формі висвітлені основи теорії електричних апаратів, наведені класифікація, будова, основні технічні характеристики сучасних апаратів керування і захисту та їх практичне застосування. Матеріал посібника може бути використаний студентами при виконанні курсових та дипломних робіт.

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba