Біоенергетичний потенціал сільськогосподарського виробництва: економічний вимір, прогноз використання

bioenerg potenc

Розглянуто теоретико-методичні засади формування і використання біоенергетичного потенціалу сільськогосподарського виробництва; удосконалено методичний інструментарій аналізу ефективності біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств, який синтезує результати енергетичної, вартісної та екологічної оцінки; запропоновано концепцію формування і використання біоресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств, яка визначає стратегію розвитку біопаливної промисловості з врахуванням природних, політичних, економічних, соціальних та екологічних чинників впливу; обгрунтовано системно-функціональні засади перспектив розвитку біоенергетики аграрних підприємств.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ та фахівців сільського господарства.

Наші клієнти

123469
5781011knuba