Біологічні ресурси і технології виробництва біопалива

biolog resurs

В монографії з позицій системного аналізу висвітлені результати власних наукових досліджень, досвід сільськогосподарських підприємств України та ЄС, наведені інноваційні розробки зі створення енергетичних культур, новітніх біотехнологій і підприємств біоенергетики, а також представлене чинне нормативне забезпечення діяльності в сфері ефективного використання біоресурсів для виробництва біопалива. 

© Я.Б.Блюм, Г.Г.Гелетуха, І.П.Григорюк, К.В.Дмитрук, В.О.Дубровін,

А.І.Ємець, Г.М.Забарний, Г.М.Калетнік, М.Д.Мельничук, В.Г.Мироненко,

Д.Б.Рахметов, А.А.Сибірний, С.П.Циганков, 2010

© Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН

України», 2010

© Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2010

© Інститут біології клітини НАН України, 2010

© Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України, 2010

© Вінницький національний аграрний університет, 2010

© Інститут технічної теплофізики НАН України, 2010

© Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 2010

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba