Боротьба з корупцією

bor kor

Розглянуто поняття, предмет і суб’єктів запобігання та протидії корупції, адміністративні й кримінально-правові аспекти цієї протидії, відповідальність за корупційні правопорушення, усунен-ня наслідків таких правопорушень, участь громадськості в заходах протидії корупції, а також між-народно-правові аспекти боротьби з цим явищем. Для студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників та практичних співробітників правоохоронних органів України. Є.Д.Скулиш та інші, 2010

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba