Боротьба з організованою злочинністю

bor org zloch

Розглянуто поняття, предмет, методи й завдання боротьби з організованою злочинністю. Розкрито нормативно-правову основу, систему органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю, їх компетенцію та повноваження. Визначено загальні й спеціальні заходи протидії організованій злочинності, охарактеризовано міжнародне співробітництво в цій сфері. Для студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників та практичних співробітників правоохоронних органів України. Є.Д.Скулиш та інші, 2010

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba