Business english навчальний посібник з англійської мови для студентів економічних спеціальностей

Business engl nav4

Навчальний посібник з англійської мови призначений для студентів  економічних спеціальностей.

Мета посібника – сприяти розвитку у студентів професійно-орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції, а саме здатності і готовності реалізувати одержані знання як у повсякденних, загальних ділових, так і у фахових ситуаціях, удосконалювати вміння та навички презентації матеріалу з певної теми, а також сформувати навички самостійної роботи з іншомовними джерелами. Добір навчального матеріалу націлений на паралельний і взаємопов’язаний розвиток у студентів навичок та вмінь в основних видах усної та писемної мовленнєвої діяльності. 

© Л.Р. Данькевич, Н.Ю. Ямнич, І.Ю. Розгон, 2010

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba