Дендросозологічний каталог природно-заповідного фонду лісостепу України

dendrosozolog

У монографії вперше на сучасному науковому рівні у формі каталогу зібрано систематизовані відомості про представленість на природно-заповідному фонді Лісостепу України раритетних природних (in situ) і культивованих (ex situ, in vivo) деревних видів рослин та дендроценозів, які мають офіційний статус всіх рангів охорони (міжнародного, загальнодержавного та регіонального). Також вперше подано конспект заповідних вікових дерев та чагарників даного регіону. Визначена репрезентативність регіонів, об’єктів та категорій природно-заповідного фонду. Наведено рейтинговий список об’єктів природно-заповідного фонду за кількістю раритетного дендрорізноманіття, а також покажчик ступеня раритетності деревних видів рослин.

Видання розраховане на фітосозологів, дендрологів, фітоценологів, лісівників, паркознавців, аспірантів і студентів відповідних фахів, працівників природоохоронних установ, а також широкого кола зацікавлених в охороні природи читачів. 

© С. Ю. Попович, Н. П. Степаненко, П. М. Устименко,

Я. М. Дяченко, О. М. Корінько, 2011

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba