Економетричні методи дослідження інноваційних процесів в аграрному секторі

ekonomet metod dosl

Досліджено методи оцінювання впливу інноваційно-інвестиційних процесів на суспільну (міжгрупову) поляризацію. Викладено підходи до оцінювання впливу державних інтервенцій на аграрні ринки. Розроблено метод оцінювання внеску інвестиційно-інноваційних проектів в зростання суспільного добробуту. Побудована модель для оцінки внеску інфраструктурних інвестицій в зростання ефективності виробництва.

Побудовані індекси міжрегіональної диспропорційності, галузевої концентрації, регіональної спеціалізації та просторової поляризації. Для фахівців з прикладної економіки, а також науковців, аспірантів та студентів, які цікавляться проблемами моделювання соціально-економічних процесів

©В.А.Скрипниченко, 2010

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba