Економіка підприємства

ekonom pidpr

У навчальному посібнику викладені теоретичні, методичні та практичні питання економіки підприємства, висвітлено особливості формування і використання виробничих ресурсів на основі інноваційно-інвестиційної діяльності та визначення фінансово-економічних результатів і ефективності виробництва.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за програмами підготовки бакалаврів економічних, фахових спрямувань. Посібник підготовлений з метою  надання допомоги студентам у самостійному вивчені економіки підприємства.

Збарський В.К., Мацибора В.І.,

Чалий А.А., Степасюк Л.М. 2011

Київ – НУБіП України, 2011

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba