Експлуатаційні властивості транспортних засобів

expluat vlast

Наведено основні відомості з розділу „Тяговий розрахунок автомобіля” дисципліни „Експлуатаційні властивості транспортних засобів”, яка викладається для студентів факультету інженерії агробіосистем напряму  6.070101 - „Транспортні технології (автомо-більний транспорт)”, ОКР – бакалавр

Укладач:

доц. С.П. Пожидаєв

Рецензенти:

доц. Г.В.Шкарівський,  доц.. І.О.Колосок

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba