English grammar

english grammar

Граматичний посібник з англійської  мови розрахований на студентів 1-2 курсів економічних спеціальностей заочної форми навчання.

Посібник містить теоретичний матеріал з граматики англійської мови та практичні завдання та вправи для виконання студентами.

© ЛЮЛЬКО М.Є.

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba