Інноваційні механізовані агротехнології виробництва сільськогосподарських культур

innov mexaniz

Викладено основи проектування механізованих технологій вирощування та збирання сільськогосподарських культур у рослинництві та визначення раціонального складу технічних засобів. Значну увагу приділено технології та організації виконання основних механізованих робіт при вирощуванні та збиранні сільськогосподарських культур. Для студентів інженерних спеціальностей вищих аграрних закладів освіти III – IV рівнів акредитації. Становить практичний інтерес для відповідних спеціалістів сільськогосподарського виробництва. © В.В.Марченко, М.М.Гузь, І.Г.Котко, 2010

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba