Комбіновані системи електроживлення з поновлюваними джерелами енергії

komb syst elektr

У монографії представлені матеріали наукових досліджень, що стосуються розробки принципів побудови комплексу з різнорідними автономними електрогенеруючими установками і електротехнологічним обладнанням у сільському господарстві та методів структурно-алгоритмічної оптимізації, тим самим створені передумови розвитку науково-технічного напрямку підвищення надійності і ефективності автономного електроживлення сільськогосподарських споживачів з традиційними (динамічними і статичними) та поновлюваними джерелами електроенергії. 

Базуючись на закономірностях впливу організацій структур з різнорідними джерелами на функціональні властивості автономних систем електроживлення, розроблені принципи побудови та встановлені взаємозв’язки комплексу автономних електрогенеруючих установок і електротехнологічного обладнання у сільському господарстві, що дало змогу розширити уявлення про можливості підвищення надійності та ефективності електроживлення сільськогосподарських споживачів.

Монографія підводить підсумок багатолітній праці колективу кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова НУБіП України і призначена для науковців, студентів та широкого кола фахівців у галузі електроенергетики.

© В.В. Каплун, В.В. Козирський, А.В. Петренко, 2011

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba