Курс ділової англійської мови для магістрів

kurs english dil

Навчальний посібник призначений для підготовки магістрів у вищих аграрних навчальних закладах IV рівня акредитації зі спеціальностей «Менеджмент» та «Адміністративний менеджмент». Мета посібника – сприяти розвитку міжкультурної професійно – комунікативної компетентності майбутніх фахівців менеджменту, тобто здатності і готовності реалізувати одержані знання та вміння як у повсякденних, загальних ділових, так і у фахових ситуаціях, які, поряд з навчанням іншомовного спілкування, передбачають усвідомлення студентом соціокультурних норм, зв’язків між власною та іноземними культурами, а також розвиток та активізацію навичок автономного навчання. Добір навчального матеріалу націлений на паралельний і взаємопов’язаний розвиток у студентів навичок та вмінь в основних видах мовленнєвої діяльності, що охоплюють рецепцію, продукцію, інтеракцію та медіацію, і реалізуються як у письмовій, так і в усній формах. Рекомендовано Вченою радою природничо-гуманітарного ННІ НУБіП України

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba