Лімфатичне русло шлунка свійського бика

limfa ruslo

У монографії висвітлено особливості будови внутрішньоорганного лімфатичного русла рубця, сітки, книжки і сичуга свійського бика. Встановлено закономірності будови стінки лімфатичних капілярів і судин шлунка за даними світлової та електронної мікроскопії на основі чого висунуто гіпотезу існування інтертрансцитозного шляху утворення лімфи. Описано шляхи відтоку лімфи від стінки кожної камери, визначено закономірності формування та топографії основних лімфатичних колекторів шлунка та інших органів черевної порожнини свійського бика. Дані монографії можуть бути використані у навчальному процесі, науковій роботі, а також у практичній ветеринарній медицині для встановлення та прогнозування можливих лімфогенних шляхів розповсюдження мікроорганізмів, клітин злоякісних пухлин й інших патологічних чинників та процесів, первинно локалізованих у органах травного апарату.

Призначено для викладачів, студентів, науковців та практичних фахівців напряму “Ветеринарна медицина”.

©  В.К. Костюк 2011

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba