Лісова ентомологія

lisova entom

У підручнику розкривається значення найбільш чисельного класу тваринного світу — комах в лісових біоценозах, висвітлено їх складні взаємовідношення, які часто призводять до масового розмноження деяких з них, чим наносяться великі втрати народному господарству взагалі і лісу зокрема. У першій частині — "Основи лісової ентомології" — розглянуто місце комах в системі тваринного світу, зовнішня і внутрішня будова їх тіла, біологічні особливості розвитку, пошкодження, які наносяться ними, значення екологічних факторів, що впливають на їх масове розмноження. У другій частині — "Головні шкідники лісу" — подані головні представники класу комах, які часто наносять значну шкоду лісовим, лісомеліоративним і іншим насадженням України, починаючи з плодів та насіння і до їх зрілого віку. Для значної кількості найбільш небезпечних видів даються характеристики їх резервацій, способи нагляду, обліку чисельності та прогнозу динаміки їх розмноження. Одночасно висвітлені принципи інтегрованого методу регулювання чисельності шкідників лісу за допомогою комплексу лісогосподарських заходів, використання корисних лісових комах, ентомопатогенних мікроорганізмів, вірусних хвороб, птахів, що базуються на сучасній інтегровано динамічній теорії масового розмноження комах.

© Завада М.М.,

Г у з ій А. І.,

Білоконь М.В., 2010

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba