Маркетингове забезпечня діяльності сільськогосподарських підприємств – виробників овочевої продукції

market zabezp

Видання спрямоване на посилення акценту по вивченню маркетингового забезпечення сільськогосподарських підприємств. Колективна монографія розрахована, перш за все, на студентів, які опановують менеджмент та маркетинг, буде корисним для керівників і провідних фахівців підприємств – виробників овочевої продукції та широкого кола читачів.

©    © Гудзинський О.Д. Артюх Т.О., 2010

© Національний університет біоресурсів і природокористування України 2010

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba