Механізм реалізації мотивацій інноваційного підприємництва

mexanizm realiz

У монографії розглянуто питання соціально-економічних мотивацій  підприємництва,  методологічні підходи до оцінки  розвитку  інноваційного підприємництва в аграрній сфері, здійснена оцінка результативності в аграрній сфері та  технологічного рівня агропромислового виробництва,  висвітлено механізми соціально – економічних мотивацій інноваційного підприємництва та напрями вдосконалення мотиваційних  механізмів в управлінні розвитком інноваційного підприємництва. Монографія є корисною для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та широкого кола читачів, має належний науковий рівень і рекомендується до друку.

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba