Мінеральні добрива пролонгованої дії для оптимізації живлення сільськогосподарських культур

miner dobryv

Рекомендації розроблені на основі результатів науково-дослідної роботи “Розробка нових композиційних азотних добрив, технологій їх використання та обґрунтування основних шляхів оптимізації живлення сільськогосподарських культур ” і схвалені проблемною вченою радою НДІ агротехнологій та якості продукції рослинництва, протокол № 16 від 12.11.2010 р.

Висвітлена проблема підвищення ефективності застосування мінеральних добрив. Проаналізовано шляхи пролонгації дії мінеральних добрив, які є найбільш економічно доцільними та пройшли наукову перевірку і рекомендовані до впровадження. Рекомендації розроблені для керівників і спеціалістів агропромислового комплексу, сільськогосподарських підприємств різних форм власності, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних аграрних закладів.

Автори розробки:

Академік НААН України, д-р с.-г. наук, професор Городній М.М.,

д-р с.-г. наук, професор Бикін А.В., к. с.-г. наук, доцент Логінова І.В., к. с.-г. наук Бордюжа Н.П., мол. наук. співроб. Суворов М.О.,

к.х.н., професор Вовкотруб М.П., к.х.н. Воронков О.П.

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba