Моделювання інженерних задач

model inzhener

Методичний посібник для самостійної та наукової роботи студентів факультету інженерії агробіосистем зі спеціальності 6.100102 – „Процеси, машини та обладнання АПВ” (ОКР - бакалавр)

Рекомендовано вченою радою факультету інженерії агробіосистем Національного університету біоресурсів і природокористування України

Укладач: доц. С.П. Пожидаєв

Рецензенти: доц. О.В.Ямков, асист. О.Т.Лавріненко

Наші клієнти

123469
5781011knuba