Mycological and phytopathological terms

mycological

У книзі систематизовано основні мікологічні та фітопатологічні терміни, які характеризують біологію, морфологію, екологію, фізіологію, патогенні властивості мікрорганізмів та описано симптоми окремих хвороб рослин. Видання ілюстроване оригінальними фотографіями. Книга розрахована на фітопатологів, мікологів, фахівців із захисту рослин, студентів вищих навчальних закладів, науково-педагогічних працівників. В книге систематизированы основные микологические и фитопатологические термины, которые характеризуют биологию, морфологию, экологию, физиологию, патогенные свойства микрорганизмив, а также описаны симптомы отдельных болезней растений. Издание иллюстрировано оригинальными фотографиями. Книга рассчитана на фитопатологов, микологов, специалистов по защите растений, студентов высших учебных заведений, научно-педагогических работников.

© Kyryk M.M., Pikovskyi M.Y., 2010

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba