Неофіційна економіка в Україні: вимірювання та оцінка впливу на доходи населення

neofic ekon

У навчальному посібнику висвітлюються методологічні підходи до оцінки масштабів неофіційної економіки в Україні з метою аналізу ефективності соціальної політики. Розглядаються питання оцінки бідності та диференціації доходів населення, методи вимірювання неофіційної економіки, підходи до оцінки доходів від неофіційної діяльності домогосподарств. Пояснюються основні терміни та поняття. Характеризуються найбільш важливі джерела інформації. Значна увага приділяється аналізу ситуації в Україні. Навчальний посібник підготовлено на основі матеріалів, розроблених в рамках проекту «Підтримка розробки середньострокової стратегії для поліпшення системи соціальних виплат». Посібник призначається для працівників системи Міністерства праці та соціальної політики України, інших органів державного управління, фахівців науково-дослідних установ, які безпосередньо займаються оцінкою можливого впливу доходів від економічної діяльності населення у неформальному секторі економіки на рівень добробуту домогосподарств та на ефективність політики соціального захисту населення України. Ця публікація підготовлена за сприяння Європейського Союзу. Від- повідальність за її зміст несе виключно European Profiles SA. Зміст публікації жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу. УДК 316.344: 330.56: 364.2 Я.Куссулакос, В.Саріогло, Г.Терещенко. Неофіційна еконо міка в Україні: вимірювання та оцінка впливу на доходи населення. Навчальний посібник. – К.: Дух і Літера, 2010. – 136 c. © Я. Куссулакос, В. Саріогло, Г.Терещенко © Дух і Літера, 2010

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba