Новітні технології біоенергоконверсії

novit tex bio

В монографії з позицій системного аналізу висвітлено результати власних наукових досліджень, досвід сільськогосподарських підприємств України та ЄС, наведено інноваційні розробки зі створення енергетичних культур і новітніх об’єктів біоенергетики, а також представлено ефективність виробництва й використання біопалив та чинне законодавче забезпечення діяльності агропромислового комплексу в сфері біоенергоконверсії. Для широкого кола науковців, педагогічних працівників, студентів та фахівців сільського господарства. © Я.Б.Блюм, Г.Г.Гелетуха, І.П.Григорюк, В.О.Дубровін, А.І.Ємець, Г.М.Забарний, Г.М.Калетнік, М.Д.Мельничук, В.Г.Мироненко, Д.Б.Рахметов, С.П.Циганков, 2010 © Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», 2010 © Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2010 © Інститут технічної теплофізики НАН України, 2010 © Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України, 2010 © Вінницький національний аграрний університет, 2010 © Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 2010

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba