Облік та регулювання витрат енергоресурсів і енергоносіїв

oblik regul vytr

Викладені методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни „Приладове забезпечення обліку та регулювання витрат енергоресурсів і енергоносіїв” для студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою „Магістр” за спеціальністю 8.091901 “Енергетика сільськогоспо-дарського виробництва” (спеціалізація „Енергоінжиніринг в АПК”)

© Лут М.Т.,Радько І.П.,2010

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba