Операційний менеджмент

operac menedz

Навчальний посібник «Операційний менеджмент» базується на синтезі лекцій, семінарських та  практичних занять. Містить завдання для самостійної роботи для формування у майбутніх менеджерів умінь розроблення операційної стратегії, створення та використання галузевих операційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів з економічних спеціальностей, магістрів та викладачів при вивченні питань управління та менеджменту.

©Горьовий В.П., Аксентюк М.М.

Наші клієнти

123469
5781011knuba