Організаційно-економічні основи фірми

organ ekonom

В навчальному посібнику викладені ключові організаційно-управлінські і економіко-технологічні питання формування і розвитку фірм в період становлення ринку в Україні. Наведені характеристики наявності і використання факторів виробництва, виробничих процесів, господарських і фінансових результатів, взаємовідносин з банками, фінансовою, податковою, митними системами. Запропонована структура посібника сприятиме студентам глибше осмислити систему економічних показників розвитку фірми, одержати теоретичні знання і певні практичні навички для застосування в їх професійній діяльності при проведенні економічних розрахунків. Буде корисним всім зацікавленим питаннями економіки фірми за умов ринкової економіки.

© Двигун А.О., Збарський В.К., Горьовий В.П., 2010

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba