Основи інноваційної діяльності в аграрній сфері

osnov innov diyal

В основу розробки навчального посібника покладено Закон України “Про інноваційну діяльність”, постанови Кабінету Міністрів України,  інші нормативно-правові акти з питань інноваційної діяльності в аграрній сфері. Розглянуто теоретичні й організаційно-правові аспекти інноваційного розвитку аграрної сфери, висвітлено питання активізації інноваційної діяльності,  стратегії державного регулювання.

Даний посібник  може бути корисним для студентів і слухачів вищих навчальних закладів, економістів, фінансистів, та всіх, хто цікавиться питаннями інноваційної діяльності в аграрній сфері.

© Володін С.А., Витвицька О.Д., Кулаєць М.М. та ін., 2010

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba