Практикум з граматики англійської мови

prakt gramengl

Практикум з граматики англійської мови розрахований на студентів вищих навчальних закладів. Мета видвння – сприяти розвитку і вдосконалення у студентів мовних навичок, а саме здатності правильно вживати граматичні структури в усному і писемному мовленні, а також активізувати навички автономного навчання. Добір навчального матеріалу відповідає вимогам навчальної програми з англійської мови.

Укладачі: Л.Р. Данькевич, Н.Ю. Ямнич, І.Ю. Розгон

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba