Проблеми та перспективи бюджетного забезпечення соціальної сфери в Україні

Probl perspect

Монографію присвячено розробці методологічних основ системного дослідження державного фінансування соціальної сфери в Україні та обґрунтуванню напрямків підвищення його ефективності. Розроблено методику оцінки ефективності бюджетних видатків на розвиток соціальної сфери. Отримані результати дозволяють здійснювати наукове супроводження процесу бюджетного забезпечення соціальної сфери. Розрахована на науковців, представників органів державного управління, фахівців соціальної сфери, аспірантів, студентів.

© Ю.І. Скулиш, 2009 р.

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba