Слово й текст у просторі культури

slovo text

Збірник тез присвячено 80_річчю з дня народження професора О.М. Мороховського – видатного вченого, талановитого педагога, прекрасного філолога_англіста, який зробив вагомий внесок у розвиток філологічної науки в Україні та поза її межами. Творчий і дослідницький потенціал О.М. Мороховського виявився не лише в актуальності та глибині його власного доробку, а й у передбаченні перспектив розвитку наукової гуманітарної думки. У збірник увійшли праці його учнів, колег, послідовників, молодих науковцев, які цікавляться проблемами лексикології, стилістики (у тому числі й у дидактичному ракурсі), риторики, лінгвопоетики, дискурсології, когнітології, а також суміжних дисциплін. Збірник адресовано фахівцям_ філологам, студентам і аспірантам філологічних факультетів, а також широкому колу читачів_гуманітаріїв.

Редакційна колегія: О.П. Воробйова (відповідальний редактор),

Г.Б. Мінчак,

Л.Ф. Присяжнюк,

Т.Д. Чхетіані.

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba