Спеціалізований рухомий склад автомобільного транспорту

special rux sklad

Матеріал книги характеризує елементи конструкції та технологічного обладнання (будову, дію, застосування й технічне обслуговування з врахуванням заходів безпеки), властивих спеціалізованому рухомому складу автомобільного транспорту.

Адресується студентам вищих навчальних закладів освіти за спеціальностями автомобільно-транспортних технологій а також фахівцям у сфері використання й технічного обслуговування автомобільних транспортних засобів.

Іл. 160.   Табл. 8.   Бібл. найм. 10

©Білоконь Я.Ю., Окоча А.І.

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba