Тестові завдання з морфології сільськогосподарських тварин

test zavd morf

Посібник містить тестові завдання з усіх розділів дисципліни “Морфологія сільськогосподарських тварин” для підготовки фахівців у аграрних вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом “Зооінженерія”.

© В.К. Костюк, 

Н.В. Дишлюк, 2011

Наші клієнти

123469
5781011knuba