The category of mood. Let’s practise

the categ of mood

У посібнику висвітлюються основні положення утворення та вживання різних способів англійського дієслова. Теоретичний матеріал супроводжується вправами, до найскладніших вправ пропонуються зразки виконання. Посібник призначений для студентів*філологів. Окремі параграфи можуть використовуватися викладачами немовних вузів, учителями старших класів загальноосвітніх шкіл, а також студентами під час педагогічної практики.]

© Борецька Г. Е.,

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba