Тримовний словник - довідник з екології

trymov slov

Дане видання розраховане як і для майбутніх спеціалістів екологів, так і для всіх, хто вивчає англійську мову, тому що екологічна тематика стає все більш популярною. Мета словника-довідника – допомогти ефективно засвоїти студентами необхідні лексичні одиниці і виробити стійкі навички фахової, усної та письмової комунікації, роботи з англомовною літературою екологічного напрямку. Для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Укладач: КЛИМЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba