Цитологія, гістологія, ембріологія

citology

Навчальний посібник з тестовими завданнями для самоконтролю знань студентами ВНЗ III-IV рівнів акредитації напряму «Ветеринарна медицина».-Київ, 2011.- 149 стор.

Посібник включає набір закритих та відкритих тестових завдань для підсумкової атестації студентів факультету ветеринарної медицини з дисципліни «Цитологія, гістологія, ембріологія».

Укладачі: ХОМИЧ Володимир Тимофійович

ДИШЛЮК Надія Володимирівна та ін.

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba