Управління персоналом

uprav personal

Схвалено на засіданні кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, протокол №2 від ”14” вересня 2010 р.

Рецензенти:  А.В. Шегда, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної та прикладної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Т.В. Білорус, к.е.н., доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba