Управління персоналом

uprav personal

Схвалено на засіданні кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, протокол №2 від ”14” вересня 2010 р.

Рецензенти:  А.В. Шегда, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної та прикладної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Т.В. Білорус, к.е.н., доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Наші клієнти

123469
5781011knuba