Управління відтворенням лісових біологічних активів: обліково-аналітичне забезпечення

uprav vidtvor

Розглянуто теоретико-методологічні засади формування релевантної інформації про наявність, використання та відтворення біологічних активів; оцінено біологічні активи в контексті їх потрійної суті – як природних ресурсів, національного багатства і господарських активів; уточнено систему показників, що характеризують активи на різних рівнях їх дослідження; запропоновано систему обліково-аналітичного забезпечення управління розвитком лісового господарства, що полягає у формуванні комплексного і розгорнутого інформаційного середовища, використання якого підвищує ефективність управління формуванням і використанням лісових біологічних активів. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ та фахівців лісового господарства. © Пономаренко Т. І., Савчук В. К., 2010

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba