Vocabulary activator

Vocabular activ

Навчально-методичний посібник призначений для студентів III курсу напряму підготовки «Менеджмент» з англійської мови у вищих аграрних навчальних закладах IV рівня акредитації. Мета посібника – сприяти розвитку у студентів професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції, тобто здатності і готовності реалізувати одержану підготовку як у повсякденних, загальних ділових, так і у фахових ситуаціях, які, поряд з навчанням іншомовного спілкування, передбачають усвідомлення студентом соціо-культурних норм, розвиток та активізацію навичок автономного навчання. Добір навчального матеріалу відповідає вимогам програми. Рекомендовано Вченою радою природничо-гуманітарного ННІ НУБіП України.

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba