Як виміряти враження від поезії або вступ до емпіричних методів дослідження у мовознавстві

jak vymir vrazh

Монографія має на меті ознайомити українського читача з можливими шляхами використання емпіричної методології у мовознавчому дослідженні. У доступній формі на прикладі реально проведених експериментів автор демонструє доцільність і перспек7 тивність такого підходу, а також надає читачеві змогу крок за кроком ознайомитися із методикою проведення лінгвістичного експерименту. Для широкого кола науковців.

Ганна Вадимівна Чеснокова.

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba