Законодавчі і нормативні засади обліку та регулювання витрат енергоресурсів і енергоносіїв

zakonod normat

Викладені відомості про чинні законодавчі акти, урядові документи і галузеві нормативні документи з обліку та регулювання витрат енергоресурсів і енергоносіїв. Рекомендується для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» зі спеціальності «Енергетика сільськогосподарського виробництва» у вищих аграрних закладах освіти.

Лут М.Т., Радько І.П., 2011

Наші клієнти

123469
5781011knuba