Заповідна дендросозофлора лісостепу України

zapovid dendro

У монографії означена роль інвентаризації заповідної дендросозофлори для розвитку сучасних фітосозологічних досліджень. Охарактеризовано мережу збереження раритетного заповідного дендрорізноманіття Лісостепу України. Вперше в обсязі одного видання комплексно і структурно аналізується заповідна дендросозофлора, котра в умовах in situ, ex situ та in vivo складена автохтонними та екзотичними деревними видами рослин всіх біоморф, які мають офіційний статус відповідних рангів охорони (міжнародного, загальнодержавного та регіонального). Розглядається репрезентативність стану збереження заповідної дендросозофлори, у тому числі й вікових дерев і чагарників. За видовим складом визначена репрезентативність регіонів, об’єктів і категорій природно-заповідного фонду. Подається оцінка декоративності дендросозофітів та окреслено напрями їх використання. Видання розраховане на фітосозологів, дендрологів, фітоценологів, лісівників, паркознавців, аспірантів і студентів відповідних фахів, працівників природоохоронних установ, а також широкого кола зацікавлених у фітодизайні та охороні природи читачів. С.Ю. Попович, Н.П. Степаненко, Я.М. Дяченко, А.А. Дзиба, О.В. Василик, О. М. Корінько, П.М. Устименко, А.І. Кушнір, І.Ю. Вінтоняк, Н.О. Сиплива, Л.І. Крупкіна, 2010

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba