Збірник задач з курсу “Менеджмент”

zbir zada4

Навчальний посібник „Збірник задач з курсу „Менеджмент”” містить аналітичні і ситуаційно-розрахункові задачі, практичні завдання, які можуть бути використані при формуванні практичних навичок та вмінь у студентів, які навчаються за різними спеціальностями напряму „Менеджмент”, коротко подано програмний матеріал за окремими темами курсу, перелік тем для виконання самостійної роботи студентів та лекційний опорний матеріал за основними темами курсу, передбачено тестові завдання для самооцінки знань та список рекомендованої літератури. Розраховано на студентів вищих сільськогосподарських навчальних закладів з економічних спеціальностей, магістрів, аспірантів та викладачі при вивченні проблем управління та менеджменту. © В.П. Горьовий О.П. Гогуля Н.А. Оголенко, 2010

Наші клієнти

1 2 3 4 6 9
5 7 8 10 11 knuba